ممنوعیت حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث (دبی)
درخواستمان از افراد خارج از وزارت بهداشت در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و نیز بازدیدکنندگان آزاد نیز این است که به منظور مقابله با تحریمی که آنها اعلام کرده و اجازه دایر کردن غرفه به ایرانی ها را نداه اند، کسی از ایران در این نمایشگاه شرکت نکند.

قطع نامه سازمان نظام پزشکی مبنی بر اجرای ضوابط انتظامی طبق قوانین
جلسه هماهنگی هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی استان..ادامه..
دکتر  
تخصص:
درجه تحصیلی:
آدرس مطب:
تلفن مطب:
آنچه در این نسخه می خوانید

گزارش هئیت مدیره سازمان
تحلیل مسایل بالینی
آروما تراپی چیست؟
نام دارو ژنریک یا تجارت
لیزر درمانی